User Tools

Site Tools


convite

This is an old revision of the document!


Convite

A carta de convite, en calquera caso, debería incluír un resumo das características e normas da revista, periodicidade, linguas, sistema de recepción e avaliación de orixinais, dereitos de edición, e organización interna da revista (editor e se hai un CR quen forma parte del). Tampouco está de máis explicar que se espera da súa colaboración coa revista (áreas de avaliación, periodicidade, etc.), aínda que isto se pode obviar.

O convite para o comité científico deverá possivelmente referir:

  • Porque criamos a linguamática;
  • Quais os principais objectivos;
  • Como funciona (línguas e áreas científicas)
  • Publicação semestral
  • Secção para artigos de alunos
  • O que estamos a pedir:
    • um revisor
convite.1221681992.txt.gz · Last modified: 2008/09/17 22:06 by ambs